رفتن به مطلب

❋ قوانین وار اقلیت های گنگ ❋


AmirSh

پست های پیشنهاد شده

قوانین و دستورات مورد نیاز برای شروع وار 

[1] - با دستور "capture/" (رنک +9) در زمان اعلام شده وار رو استارت میکنید .


[2] - تعداد وار های روزانه برای هر فکشن 3 عدد میباشد.

در هر وار هر فکشن مجاز به اوردن حداکثر 3 پلیر با پلتفرم کامپیوتر می باشد.

لیدر با خواست خود 3 پلیر با پلتفرم کامپیوتر انتخاب میکند و با خود در وار میبرد.

مجازات در صورت رعایت نکردن قوانین بالا : وارن فکشن به لیدر و بک زون

 

[3] - هر گنگ فقط در صورتی که توانایی وار با گنگ مقابل داشته باشد حق وار دارد در غیر این صورت غیر ممکن است.

_ همچنین باید با گنگ هایی که توانایی وار دارید(فقط ۲ گنگ) وار بزنید و حق ندارید فقط با یک گنگ وار بزنید. 

نکته:

زون توسط رنک +9 کپچر میشود.

هر کسی که زودتر کپچر کرد اتکر میشود.

نکته : استارت زون نان آرپی و همچنین استارت وار زود و یا دیرتر از تایم خود مجازات به همراه دارید

مجازات : وارن لیدر و دادن یکی از زون ها به گنگ میباشد.

 


[4] - باید ریکورد از وار تا یک روز ذخیره شود, تا اگر ادمین از شما درخواست ریکورد کرد به آن بدهید.

مجازات در صورت ندادن ریکورد از وار : بستگی به چیتی که صورت گرفته 7 یا 15 روز بن

 

[5] - برای هر گنگ یک لیدر انتخاب میشود در صورت دیموت شدن لیدر از ساب اصلی آن تست گرفته میشود و جایگزین لیدر اصلی میشود. درصورتی که لیدر دوم نیز دیموت بشه زون های گنگ تقسیم میشود.

مجازات دیموت شدن یا لفت دادن رهبر گنگ : وارن سرور

لفت زدن بی دلیل از لیدری : وارن سرور

 

[6] - لیدر ها موظف هستند قبل از ساعت ۱۲ با یکدیگر هماهنگ کنند.

هماهنگی قبل از ساعت ۱۲ الزامی است و در صورت گذشتن زمان از ساعت ۱۲ هماهنگی محسوب نمیشود.

در صورت انجام هماهنگی و رضایت دو طرف نتیجه به هد و کو هد در گروه مربوطه اعلام شود.

مجازات هماهنگ نکردن با لیدر : وارن فکشن به لیدر

 

[7] - در صورتی که هر دو لیدر هماهنگ کرده باشند و در روز وار طبق هماهنگی پیش نروند و رابطه دیپلماسی زیر پا بگذارند مجازات به همراه دارد

مجازات هماهنگ نکردن و زیر پا گذاشتن روابط دیپلماسی هر دو لیدر : وارن فکشن به لیدر

 

[8] - هر دو لیدر با هماهنگی یکدیگر باید یک تایم برای راب و وار مشخص کنند و بعد از انجام هماهنگی حق تغییر ندارید.
مجازات : وارن فکشن به لیدر

 

[9] - هر دو لیدر  برای وار باید روابط دیپلماسی بین خود را با دستور ( diplomacy/ ) انتخاب کنند. (اتحاد ،جنگ، بی طرفی)

مثال برای اتحاد : لیدر واگوس پیشنهاد اتحاد به لیدر بالاس در وار اول میدهد و در صورت قبول کردن وار اول زده نمیشود و اعلام اتحاد بین دو تیم میشود. (هر هفته فقط 1 مرحله برای اعلام اتحاد مجاز هستند)

مثال برای اعلام جنگ : لیدر ریفا پیشنهاد جنگ با لیدر واگوس میدهد در ساعت ۱۳:۰۰ و لیدر مقابل قبول می‌کند، در این صورت در آن زمان باید وار زده شه.

مثال برای اعلام بی طرفی لیدر ریفا اعلام بی طرفی در روز وار می‌کند به این ترتیب نه اتحادی صورت می‌گیرد و نه واری صورت میگیرید به این ترتیب در آن روز گنگی به او درخواست اتحاد،جنگ نمی‌تواند بدهد.
مجازات هماهنگ نکردن برای روابط دیپلماسی : وارن فکشن به لیدر

 

[10] - لیدر ها برای هماهنگی باید نوع روابط دیپلماسی و زمان آن را مشخص کنند.
هر دو لیدر باید موافق روابط دیپلماسی و زمان آن باشند.

در صورت اتمام تایم هماهنگی اگه لیدر ها هماهنگ نکرده باشند هر دو لیدر مجازات می‌شوند.

مجازات : وارن فکشن به لیدر

 

[11] - برای اعلام بی طرفی فقط 1 وار در هفته میتوانید اقدام کنید.

 

[12] - ساعت های مجاز برای وار 11:00 صبح تا ساعت 23:00 شب میباشد.

 

قوانین و موارد ممنوعه در وار

[1] - استارت کردن زون نان آرپی

مجازات : وارن فکشن به لیدر

 

[2] - دویدن و فرار کردن به بیرون از زون

مجازات : 60 دقیقه ادمین جیل

 

[3] - کشتن بازیکنان گنگ خارج از زون (به فاصله 2 زون یا بیشتر) برای جلوگیری ورود گنگ به زون وار

مجازات : 60 دقیقه ادمین جیل

 

[4] - اسپاون کیل در وار

مجازات : وارن سرور

 

[5] -  استفاده از اشکالات سرور و  بازی مانند : از بین بردن انیمیشن دراگ و سایر باگ های سرور

مجازات : وارن سرور

 

[6] - استفاده از هرگونه چیت در وار

مجازات : بستگی به چیتی که استفاده شده 7 یا 15 روز بن

 

[7] - دور شدن از زون یا AFK شدن برای کیل نشدن

مجازات : 120 دقیقه ادمین جیل

 

[8] - خودکشی و هرگونه اقداماتی که امتیاز برای مرگ شما حساب نشود

مجازات : وارن سرور

 

[9] - کشتن اعضا گنگ مقابل 1 دقیقه قبل از شروع وار

مجازات : 60 دقیقه ادمین جیل

 

[10] - رفتن با پینگ +800 در وار

مجازات : کیک شدن از سرور

 

[11] - درخواست از بازیکنان گنگ مقابل برای کیل نشدن یا کیل کردن بیرون از زون

مجازات : وارن سرور

 

[12] - استفاده از فایل های کانفیگ غیر مجاز مانند : اسپرید, زمین لیز, کاهش صدمات, سرعت تیر بیش از حد, چیت عقاب, ایم بات, انواع سایلنت ایم, اسکیل

مجازات : 15 روز بن

 

[13] - استفاده از شبیه ساز های اندروید 

مجازات : 15 روز بن

 

[14] - استفاده از حمل نقل هوایی بجز هلیکوپتر مخصوص گنگ ها در وار

مجازات : وارن سرور

 

[15] - دخالت ممبر های گنگ دیگر در وار هایی که به آن ها مربوط نیست

مجازات : 120 دقیقه ادمین جیل

 

[16] - استفاده از هرگونه پک/مود/کانفیگ و هرچیزی که باعث از بین رفتن چیزی شود مانند از بین بردن انیمیشن ها, حذف باران, حذف افکت ها

مجازات : 7 روز بن

 

[17] - استفاده کردن این گان ها فقط در وار ها مجاز میباشد :

Desert Eagle

Ak-47

مجازات استفاده غیر از این گان ها در وار : وارن سرور

 

[18] - استفاده از قابلیت های پرمیوم و هرگونه وسیله خریدنی که داخل فروشگاه سرور قرار دارد 

مجازات : وارن سرور

 

[19] - فرار کردن در هنگام فایت 

مجازات : 60 دقیقه ادمین جیل

 

[20] - نیامدن ممبر های گنگ به زون در استارت وار

نکته: اگر به مدت ۳ دقیقه ممبر های گنگ به زون نیامدند یا اگر به مدت ۳ دقیقه ممبر های گنگ کمتر از ۳ نفر به زون بیایند مجازات اعمال میشود.

مجازات : وارن فکشن به لیدر

 

[21] - ماشین جورنی برای اسپاون شدن و رسیدن زودتر به زون در صورتی که فاصله کمتر از ۲ زون باشه

مجازات : وارن سرور

 

[22] - استفاده از وسایل نقلیه هوایی در وار مجاز نمیباشد

مجازات : وارن سرور

 

[23] - حق کپچر مجدد پی در پی در یک زون ندارید. 

 

[24] - حق هیچگونه کات انیم در تایم وار ندارید، حتی در HQ

مجازات : وارن سرور

 

نکته مهم : اگر بعد از ۲۰ روز فصل تمام نشده بود گنگی که بیشترین زون داشته باشد برنده فصل اعلام میشود.

 

 - ادمین ها میتوانند در هر زمانی درخواست ریکورد وار از پلیر داشته باشند.

 

✦ - از دست دادن زون در صورت تخلف بازیکن های گنگ :

5 جیل = 1 زون

3 وارن = 1 زون

1 بن = 1 زون

 

- شما حق شکایت از مجازات اعمال شده به دلیل دستکاری فایل های حیاتی بازی به هیچ عنوان نخواهید داشت.

 

-  شکایت های شما باید طبق قوانین ارسال شکایت برای اقلیت های گنگ باشد.

  • Like 4
  • Thanks 2

لحظات خوشی را برای شما در سرور ایران رول پلی آرزومندیم 

Best regards #AmirSh

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • AmirSh این موضوع را بست
  • AmirSh پین شده و ویژه این موضوع
  • AmirSh غیر ویژه و غیر ویژه این موضوع
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
×
×
  • ایجاد مورد جدید...